Contact Us

W razie pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASAGAO Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10 (1 piętro), Kraków Podgórze, 30-554, Polska, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: – art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – w celu wymiany korespondencji, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: – podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, – podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla ASAGAO Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10 (1 piętro), Kraków Podgórze, 30-554, Polska, 4) Pani/Pana dane będą przechowywane: – do czasu zakończenia korespondencji lub do momentu cofnięcia zgody, 5) posiada Pani/Pan prawo do: – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, – do sprostowania swoich danych, – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, – do usunięcia danych osobowych, w tym do ograniczenia przetwarzania danych, – do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 6) podanie przez Panią/Pana danych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkował będzie niemożnością przesłania wiadomości.

Galeria zdjęć

ウクライナ支援関連プロジェクト

ウクライナ国ポーランド日本情報工科大学を通じたウクライナIT人材育成に係る情報収集・確認調査に現地プロジェクトメンバーとして参画しました。

シベリア孤児帰国100年記念式典

シベリアから日本にやってきたポーランド人児童のポーランド帰国100年を祝う式典の開催サポートを行いました。

日本からの大学生渡航受け入れ

日本の大学生のポーランド研修旅行のクラクフでの受け入れを行い、地元の方々との交流を行いました。

クラクフマンガ博物館とのプロジェクト

クラクフ、マンガ博物館主催のシベリア孤児に関するコンテストの審査員を務めさせていただきました。

Nasze biuro :

Adres:

Studencka 6/8, 30-011 Kraków, Polska

Godziny:

Mon - Fri 9:00 AM ~ 17:00 PM

© 2023 All Rights Reserved.