ASAGAO spółka z o.o. została założona w 2019 roku przez Yumi Yoshidę i Ayakę Jimbo. Nasza główna siedziba znajduje się w Krakowie, a naszym mottem jest „łączenie Polski i Japonii poprzez ludzi i produkty”. Dzięki dwóm lokalizacjom w Tokio i w Krakowie prowadzimy wieloaspektową działalność i dążymy do tego, aby stać się pomostem między naszymi krajami. Poprzez promowanie wymiany między ludźmi i produktami, zapewniamy wsparcie w rozwoju biznesowym między Polską i Japonią. Działając jako lokalne biura koncentrujemy się na imporcie/eksporcie oraz także na koordynacji podróży/studiów za granicą.

Zapraszamy do kontaktu

Nasze biuro

Adres siedziby:

ul. Studencka 6/8, 30-116, Kraków

Godziny otwarcia:
Pn-Pt 09:00-17:00

Numer telefonu

+48 576 186 827 (Polska)
+81 70 4218 7767 (Japonia)

Contact Us

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych w celu wymiany korespondencji. Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASAGAO Sp. z o.o., Wrocławska 47A/8, 30-011 Kraków, Polska, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - w celu wymiany korespondencji, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, - podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla ASAGAO Sp. z o.o., Wrocławska 47A/8, 30-011 Kraków, Polska, 4) Pani/Pana dane będą przechowywane: - do czasu zakończenia korespondencji lub do momentu cofnięcia zgody, 5) posiada Pani/Pan prawo do: - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, - do sprostowania swoich danych, - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - do usunięcia danych osobowych, w tym do ograniczenia przetwarzania danych, - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 6) podanie przez Panią/Pana danych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkował będzie niemożnością przesłania wiadomości."