ASAGAO sp. z o.o.

Spółka ASAGAO została założona w 2019 roku przez Yumi Yoshidę i Ayakę Jimbo z Polsko-Japońskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Nasza firma posiada siedzibę w Krakowie oraz oddział w Tokio. Zajmujemy się szeroką gamą biznesów trzymając się naszego motto- „Łączymy Japonię i Polskę poprzez ludzi i produkty”.

Nasze osiągnięcia

Lokalne pośrednictwo biznesowe

Jako japońskie przedsiębiorstwo i pośrednik w Polsce wspieramy poprzez zbieranie informacji czy organizowanie wydarzeń.

Kontrakty o sprawy ogólne międzynarodowych korporacji

Sprawy ogólne międzynarodowych przedsiębiorstw (w tym japońskich) takie jak organizacja imprez firmowych czy poprawienie miejsc pracy dla pracowników z różnych środowisk.

Tłumaczenia

Napisy do filmów, wspieranie sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, notatki historyczne, konferencje biznesowe i wiele innych w języku japońskim, polskim oraz angielskim.

Rekrutacja Polaków

Realizacja rekrutacji informatyków do japońskiej firmy IT (Kraków, Polska).

Organizacja studiów zagranicznych

Krótkoterminowa wymiana dla szkoły średniej, zagraniczne studia muzyczne.

Organizacja wyjazdów studyjnych dla uczniów szkoly średniej

Grupowe przygotowanie przed przyjazdem do Polski oraz koordynacja i organizacja na miejscu.

Badania rynku

M.in. badania rynku czarnej porzeczki w Polsce.

Agencja importowa

Wsparcie dla klientów indywidualnych w imporcie produktów z Polski i Japonii.

Import i eksport produktów specjalnych

Polskie kosze wikilniowe, wyroby z drewna czy japońska herbata.

Nasze osiągnięcia

Lokalne pośrednictwo biznesowe

Jako japońskie przedsiębiorstwo i pośrednik w Polsce wspieramy poprzez zbieranie informacji czy organizowanie wydarzeń.

Kontrakty o sprawy ogólne międzynarodowych korporacji

Sprawy ogólne międzynarodowych przedsiębiorstw (w tym japońskich) takie jak organizacja imprez firmowych czy poprawienie miejsc pracy dla pracowników z różnych środowisk.

Tłumaczenia

Napisy do filmów, wspieranie sportowców podczas Igrzysk Olipijskich w Tokio, notatki historyczne, konferencje biznesowe i wiele innych w języku japońskim, polskim oraz angielskim.

Rekrutacja Polaków

Realizacja rekrutacji informatyków do japońskiej firmy IT (Kraków, Polska).

Organizacja studiów zagranicznych w Polsce

Krótkoterminowa wymiana dla szkoły średniej, zagraniczne studia muzyczne.

Organizacja wyjazdów studyjnych dla uczniów szkoly średniej

Grupowe przygotowanie przed przyjazdem do Polski oraz koordynacja i organizacja na miejscu.

Badania rynku

M.in. badania rynku czarnej porzeczki w Polsce.

Agencja importowa

Wsparcie dla klientów indywidualnych w imporcie produktów z Polski i Japonii.

Import i eksport produktów specjalnych

Polskie kosze wikilniowe, wyroby z drewna czy japońska herbata.

Proszę o kontakt

adres biura

Adres:

ul. Studencka 6/8 (I piętro) 30-116 Kraków

godziny otwarcia:
Pon-pt 09:00-17:00

Telefon

+48 576 186 827 (Poland)
+81 70 4218 7767 (Japan)

Contact Us

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASAGAO Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10 (1 piętro), Kraków Podgórze, 30-554, Polska, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - w celu wymiany korespondencji, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, - podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla ASAGAO Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10 (1 piętro), Kraków Podgórze, 30-554, Polska, 4) Pani/Pana dane będą przechowywane: - do czasu zakończenia korespondencji lub do momentu cofnięcia zgody, 5) posiada Pani/Pan prawo do: - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, - do sprostowania swoich danych, - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - do usunięcia danych osobowych, w tym do ograniczenia przetwarzania danych, - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 6) podanie przez Panią/Pana danych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkował będzie niemożnością przesłania wiadomości.